Hoe krijgt mijn kind een positief zelfbeeld?

Als een kind nog heel jong is, begint hij al een beeld van zichzelf te vormen. Een positief zelfbeeld is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind. Hoe ontstaat een positief zelfbeeld en hoe kun je dat als ouder beïnvloeden?

Ontwikkeling zelfbeeld
Hoe een kind zichzelf ziet, is niet aangeboren maar wordt bepaald door zijn omgeving. Dus door hoe anderen op ‘m reageren. In eerste instantie zijn dat de belangrijkste mensen in zijn leven; de ouders en familie. Het is daarom erg belangrijk om je bewust te zijn van hoe je met je kind omgaat. Wat jij tegen je kind zegt en hoe je hem behandelt, heeft invloed op de manier waarop hij naar zichzelf kijkt. Eigenlijk is ‘zelfbeeld’ dus niet van jezelf, maar het beeld dat anderen van jou hebben en aan jou teruggeven.

Een positief zelfbeeld stimuleren
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont vergelijkt het zelfbeeld van een kind met een emmertje. Als een kind geboren wordt, is het emmertje nog leeg. Het wordt gevuld door de omgeving. Dus de reacties van de mensen om het kind heen. Vanuit dat oogpunt bekeken, kun je je afvragen wat de belangrijkste boodschappen zijn die je je kind kunt meegeven om een gezond en positief zelfbeeld op te bouwen? Dat zijn twee dingen:

1. Ik mag er zijn
Dit houdt in dat je kind zich gewaardeerd en geliefd voelt. Dat hij het gevoel heeft, ik ben goed zoals ik ben en ik ben de moeite waard. Je kunt dit doen door je kind regelmatig te laten merken dat je van hem houdt, door een knuffel of kus te geven en zeggen hoe blij je met ‘m bent. Een andere manier is door je kind aandacht te geven en tijd te nemen door naar hem te luisteren en met elkaar te praten. Tot slot door het geven van complimenten over zijn inzet. Maar alleen als je het ook echt meent.

2. Ik kan het!
Je kind krijgt zelfvertrouwen als hij de ruimte krijgt om nieuwe dingen te doen. Hij wil bijvoorbeeld een koprol maken, maar weet niet of dat hem lukt. Door het te proberen komt je kind daarachter en als iets lukt, zorgt dat voor een succeservaring. Met als gevolg dat zijn zelfvertrouwen toeneemt. Als het niet lukt, dan ben jij er als ouder om te ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat hij het gevoel krijgt de moeite waard te zijn. Als het je kind niet lukt om iets te doen, denk bijvoorbeeld aan het strikken van veters en jij doet dat steeds voor hem dan kan dat je kind juist het gevoel geven dat hij het niet kan. Hoe goed je het ook bedoelt, Je kunt je kind op die manier juist hulpbehoevend maken.

Boekentip:
Leuk om samen met je kind te lezen:

Het thema van dit Draakje Vurig-boek is ‘zelfbeeld’. Een positief zelfbeeld is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Naast het prachtig geïllustreerde verhaal bevat dit boek ook een uitgebreide uitleg en inzichten voor ouders en opvoeders, zodat zij het kind kunnen helpen op een positievere manier naar zichzelf te kijken.

Het verhaal:
Als Draakje Vurig met zijn moeder gaat winkelen, gaat het niet helemaal zoals hij wil. Dat vindt Draakje niet leuk en dat laat hij merken op zijn eigen vurige manier! Als hij weer thuis is, voelt hij zich verdrietig. In de spiegel ziet hij een dom, lelijk monster. Gelukkig heeft zijn moeder een andere spiegel … Het nieuwe boek over Draakje Vurig, heeft als thema ‘zelfbeeld’.

Er zijn nog twee andere boekjes van Draakje Vurig, namelijk het boek Draakje Vurig en boek Draakje Vurig op school. In het boek Draakje Vurig heeft ’t draakje een superidee. Hij weet precies wat hij wil, namelijk naar het eiland varen en wil dit plan hoe dan ook uitvoeren. Ook al doet hij nog zo hard z’n best, ondanks zijn inspanningen dreigt z’n plannetje te mislukken. Maar opgeven doet ’t draakje niet. Dan wordt ook duidelijk waarom hij Draakje Vurig heet …
En in het boek Draakje Vurig op school doet ’t draakje erg zijn best in de klas. Hij vindt het leuk op school, maar er gebeurt soms wel erg veel om ‘m heen. Na zo’n drukke schooldag kan de vlam dan plotseling in de pan slaan.

Geschreven door: Christine Hemel | HSP- en kindercoach.


Andere blogs:

____________________________________________________________________________________________

Wil jij ervaringen uitwisselen over dit onderwerp met gelijkgestemden of wil jij weten hoe je je kind leert omgaan met zijn hooggevoeligheid? Dat kan in de Facebookgroep Hooggevoelige Moeders en Kinderen. Je bent van harte welkom!

Comments are closed.