Vergoedingen

Een deel van mijn consulten (coaching en psychosociale therapie) wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars als je verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Hiervoor is Sterrenhemel HSP-coaching aangesloten bij de beroepsvereniging CAT-vergoedbaar. Voor informatie over de mate van vergoeding en door welke zorgverzekeraars, verwijs ik je graag naar: catvergoedbaar.nl.

Let op: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden mijn behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan je therapeut bij jouw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (en met een maximum bedrag per jaar) of kijk op catvergoedbaar.nl.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een bepaald bedrag per dag en met welk maximum bedrag per jaar. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.

Voor het al dan niet vergoeden van de behandeling door de zorgverzekeraar is Sterrenhemel HSP-coaching niet aansprakelijk. Sterrenhemel HSP-coaching is ook niet aansprakelijk voor veranderende polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Beroepscode
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.

Voorbeeld behandelovereenkomst downloaden.

Klachtenregeling (Wkkgz)
Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/.

“Alles wat je aandacht geeft, groeit”
- Aristoteles -

E-mail: christine@sterrenhemel.info
KvK: 70000948

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring